Ing. Anežka Kazíková

Disertační práce

Vývoj a modifikace moderních bio-inspirovaných hejnových algoritmů

Abstract:
Swarm algorithms have become standard tools of modern optimization. However, the advent of new metaheuristics brought a wave of criticism against the quantity, quality, and novelty of these optimization techniques. This dissertation describes the current trends in development and modification of swarm algorithms, as well as the challenges it includes. For several decades metaheuristic algorithms have …více
Abstract:
Hejnové algoritmy se staly standardním nástrojem novodobé optimalizace. Příliv nových metaheuristik však přinesl kritiku vůči kvalitě, kvantitě a diskutabilní novosti těchto optimalizačních technik. Tato práce se zabývá momentálními trendy hejnových algoritmů v oblasti vývoje a modifikace, ale i nástrahami, které skýtají. Už pres 30 let se metaheuristické algoritmy potýkají se stále stejnými problémy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kazíková, Anežka. Vývoj a modifikace moderních bio-inspirovaných hejnových algoritmů. Zlín, 2022. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inženýrská informatika