Bc. Hana Černohorská, DiS.

Bakalářská práce

Přínosy a omezení případného zavádění nominálního pojištění při financování zdravotní péče v ČR

Nominal Insurance in Financing Healh Care in the CR - advantages and disavantages
Anotace:
Cílem práce je zjistit přínosy a omezení, které by přineslo zavedení nominálního pojištění při financování zdravotní péče v ČR. V první části práce je popsán systém zdravotnictví v České republice a jeho financování. Druhá část informuje o zdravotnickém systému v Nizozemí a specifikuje podstatu nominálního pojištění. Závěrečná část popisuje přínosy a omezení, které by přineslo zavedení nominálního …více
Abstract:
The goal of the thesis is to find out benefits and restrictions which would be caused by application of nominal insurance at health care financing in the Czech republic. The first part describes health care system in the Czech republic and its financing. The second part informs about health care system in the Netherlands and specifies the merits of nominal insurance. The closing part decribes benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karolína Dobiášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta