Bc. Hana Černohorská, DiS.

Bachelor's thesis

Přínosy a omezení případného zavádění nominálního pojištění při financování zdravotní péče v ČR

Nominal Insurance in Financing Healh Care in the CR - advantages and disavantages
Abstract:
Cílem práce je zjistit přínosy a omezení, které by přineslo zavedení nominálního pojištění při financování zdravotní péče v ČR. V první části práce je popsán systém zdravotnictví v České republice a jeho financování. Druhá část informuje o zdravotnickém systému v Nizozemí a specifikuje podstatu nominálního pojištění. Závěrečná část popisuje přínosy a omezení, které by přineslo zavedení nominálního …more
Abstract:
The goal of the thesis is to find out benefits and restrictions which would be caused by application of nominal insurance at health care financing in the Czech republic. The first part describes health care system in the Czech republic and its financing. The second part informs about health care system in the Netherlands and specifies the merits of nominal insurance. The closing part decribes benefits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karolína Dobiášová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta