Marcel Farkaš

Bachelor's thesis

Návrh a realizácia webového užívateľského rozhrania pre vyhľadávanie ontológií

Návrh a realizace webového uživatelského rozhraní pro vyhledávání ontologií
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá oblastí ontologií na sémantickém webu, kde hlavním cílem je návrh a implementace nového webového uživatelského rozhraní pro nástroj Online Ontology Set Picker (OOSP), který je zaměřen na vyhledávání a vytváření testovacích sad ontologií. Dalším praktickým cílem bylo otestování a vyhodnocení nového uživatelského rozhraní aplikace OOSP. Teoretická část práce se nejprve věnuje …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the field of ontologies on the semantic web, where the main goal is the design and implementation of a new web user interface for the Online Ontology Set Picker (OOSP), which is focused on finding and constructing ontology benchmarks. Another practical goal was to test and evaluate the new user interface of the OOSP application. The theoretical part of the work first …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá oblasťou ontológií na sémantickom webe, kde hlavným cieľom je návrh a implementácia nového webového užívateľského rozhrania pre nástroj Online Ontology Set Picker (OOSP), ktorý je zameraný na vyhľadávanie a vytváranie testovacích sád ontológií. Ďalším praktickým cieľom bolo otestovanie a vyhodnotenie nového užívateľského rozhrania aplikácie OOSP. Teoretická časť práce sa …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: Ondřej Zamazal
  • Reader: Jana Vataščinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83241