Theses 

Webové uživatelské rozhraní komunitního systému firmy SCOVECO – Jiří Zedek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Jiří Zedek

Bakalářská práce

Webové uživatelské rozhraní komunitního systému firmy SCOVECO

Web-based User Interface for Community System of the SCOVECO Company

Anotace: Tato práce se zaměřuje na vytvoření webového uživatelského rozhraní komunitního systému, který je vyvíjen společností SCOVECO,s.r.o. Taktéž práce popisuje základní teorii použitých technik. Poté se zaměříme na popis Serverové části na platformě PHP5 a stávající klientské části na platformě android. V bakalářské práci bude rovněž představena vytvořená aplikace.

Abstract: This thesis is concerned about creating a web user interface for a comunity system, which is developed by SCOVECO s.r.o. This thesis also describes basic theory about used technics. After that thesis focuses on a description of server platform PHP5 and current clients platform android. In bachelors thesis is also introduced a created aplication.

Klíčová slova: PHP, API, Facebook, Google, CSS, HTML5, Android

Keywords: PHP, API, Facebook, Google, CSS, HTML5, Android

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: Svatopluk Štolfa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:54, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz