Marcel Farkaš

Bachelor's thesis

Návrh a realizácia webového užívateľského rozhrania pre vyhľadávanie ontológií

Návrh a realizace webového uživatelského rozhraní pro vyhledávání ontologií
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá oblastí ontologií na sémantickém webu, kde hlavním cílem je návrh a implementace nového webového uživatelského rozhraní pro nástroj Online Ontology Set Picker (OOSP), který je zaměřen na vyhledávání a vytváření testovacích sad ontologií. Dalším praktickým cílem bylo otestování a vyhodnocení nového uživatelského rozhraní aplikace OOSP. Teoretická část práce se nejprve věnuje …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the field of ontologies on the semantic web, where the main goal is the design and implementation of a new web user interface for the Online Ontology Set Picker (OOSP), which is focused on finding and constructing ontology benchmarks. Another practical goal was to test and evaluate the new user interface of the OOSP application. The theoretical part of the work first …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá oblasťou ontológií na sémantickom webe, kde hlavným cieľom je návrh a implementácia nového webového užívateľského rozhrania pre nástroj Online Ontology Set Picker (OOSP), ktorý je zameraný na vyhľadávanie a vytváranie testovacích sád ontológií. Ďalším praktickým cieľom bolo otestovanie a vyhodnotenie nového užívateľského rozhrania aplikácie OOSP. Teoretická časť práce sa …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedúci: Ondřej Zamazal
  • Oponent: Jana Vataščinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83241