Filip ŠTĚDRÝ

Bakalářská práce

Návrh koncového efektoru průmyslového robota

Design of the end effector for industrial robot
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje rešerši z oblasti koncových efektorů se zaměřením na průmyslová chapadla. Teoretická část končí zmapováním trendů v oblasti koncových efektorů. Praktickou část tvoří návrh vlastního koncového efektoru s uchopovací funkcí a výběr komponent pro jeho požadovanou funkci.
Abstract:
The first part of this bachelor thesis is a research in the field of the end effectors with main focus on industrial grippers. Theoretical part ends with mapping of trends in the field of the end effectors. Practical part consists of design of a gripper and selection of its components.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚDRÝ, Filip. Návrh koncového efektoru průmyslového robota. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika