Bc. Lenka BITOMSKÁ

Diplomová práce

Zvládání zátěže u feminní a maskulinní dospělé populace

Dealing with the stress of female and male adult population
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je zátěž a její zvládání u feminní a maskulinní dospělé populace. V teoretické části této práce byla proto pozornost věnována tématům zátěže, stresu, jejich průběhu a následně pak i možným zvládacím strategiím a osobnostním charakteristikám, které zvládání zátěže ovlivňují. S ohledem na název práce byla také jedna část věnována problematice genderu, kde byl zachycen …více
Abstract:
The main theme of diploma thesis is a coping with stress of the feminine and masculine adult population. The theoretical part of this thesis was therefore attention paid to issues workload, stress, during and subsequently the possible coping strategies and personality characteristics which influence the coping. Given the title of the thesis was also one part devoted to the issue of gender, which was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BITOMSKÁ, Lenka. Zvládání zátěže u feminní a maskulinní dospělé populace. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením