Bc. Lidziya Semak

Bachelor's thesis

Kybernetická bezpečnost v oblasti platebních služeb a její využití v praxi podniku

Cyber Security in payment services and its use in business practice
Abstract:
V současné době mezi hlavní rizika fungování finanční společnosti patří hlavně kybernetická rizika. Zajištění bezpečnosti platebního styku a platebních systémů, které jsou agregátorem osobních dat uživatelů, jejich platebních transakcí a dalších citlivých informací, včetně přístupu k jednotlivým účtům uživatelů, je hlavní podmínkou fungování platebního styku a finančních toků v celé společnosti. Hlavním …more
Abstract:
At present, the main risks to the functioning of a financial corporation are mainly cybernetic risks. Ensuring payment security and payment systems, which are an aggregate of users' personal data, payment transactions and other sensitive information, including access to individual user accounts, is a prerequisite for the functioning of payment systems and financial flows throughout the company. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Tomáš Hládek
  • Reader: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní