Bc. Vladyslav Saprykin

Bakalářská práce

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Legalizing proceeds from crime
Anotace:
V dané bakalářské práci je rozebírána problematika právní úpravy boje s legalizací výnosů z trestné činnosti a financování teroristických aktivit. Bakalářskou práci tvoří 2 kapitoly. V první kapitole jsou uvedena nejdůležitější ustanovení mezinárodních smluv a dokumentů, které se věnují právní regulaci boje s legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Druhá kapitola bakalářské práce …více
Abstract:
In this bachelor thesis are examined the problems of the legal regulations combat against the proceeds’ legalization of the crime and terrorist activities financing. The bachelor’s work contains 2 chapters. The first one points out the most important positions of the international treats and documents that deal with the legal regulations’ combat against the proceeds’ legalization of the crime and terrorist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Tomica
  • Oponent: JUDr. Eva Benešová, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní