Bc. Lidziya Semak

Bakalářská práce

Kybernetická bezpečnost v oblasti platebních služeb a její využití v praxi podniku

Cyber Security in payment services and its use in business practice
Anotace:
V současné době mezi hlavní rizika fungování finanční společnosti patří hlavně kybernetická rizika. Zajištění bezpečnosti platebního styku a platebních systémů, které jsou agregátorem osobních dat uživatelů, jejich platebních transakcí a dalších citlivých informací, včetně přístupu k jednotlivým účtům uživatelů, je hlavní podmínkou fungování platebního styku a finančních toků v celé společnosti. Hlavním …více
Abstract:
At present, the main risks to the functioning of a financial corporation are mainly cybernetic risks. Ensuring payment security and payment systems, which are an aggregate of users' personal data, payment transactions and other sensitive information, including access to individual user accounts, is a prerequisite for the functioning of payment systems and financial flows throughout the company. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Hládek
  • Oponent: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní