Theses 

Analýza využití nástrojů product placementu, sponzoringu a reklamy firmy Tescoma – Markéta FILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta FILOVÁ

Bakalářská práce

Analýza využití nástrojů product placementu, sponzoringu a reklamy firmy Tescoma

The Analysis of Using Tools of Product Placement, Sponzoring and Advertisement of Company Tescoma

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat využívání product placementu, sponzo-ringu a reklamy ve firmě Tescoma. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Hlavním úkolem teoretické části je seznámení s marketingovou komunikací. Velký důraz je pak kladen na pojem product placement, na jeho formy, historii a právní úpravu. Dalším pilířem teoretické části je poté sponzoring, jeho typy a formy. Praktická část obsahuje ana-lýzu současného stavu užití těchto nástrojů ve firmě Tescoma. Na základě těchto informací a údajů se v závěru praktické části věnuji vyhodnocení dané situace a také doporučení.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to analyze the use of product placement, sponsor-ship and advertisement of company Tescoma.. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The main aim of the theoretical part is to introduce marketing communicati-on. The stress is then put on the term product placement, on it´s types, history and legislati-on. Another pillar of the theoretical part is sponsorship, its types and forms. The practical part contains an analysis of the current state of using these tools in the company Tescoma. Based on these data, I deal with evaluation of the situation and general recommendations at the end of the practical part.

Klíčová slova: marketingová komunikace, product placement, sponzoring, Tescoma

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37258 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

FILOVÁ, Markéta. Analýza využití nástrojů product placementu, sponzoringu a reklamy firmy Tescoma. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz