Michaela Grancová

Bakalářská práce

Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti

Děti a reklama
Anotace:
Bakalářska práce se věnuje problematice vlyvu reklamy na děti. V prnvní části práce je blíž představeno teoreticke zázemí této témy jako jsou pojmy marketing, reklama a děti. čitatel je také uveden doproblematiky díky již uskutečneným studiím. Praktická část pozostáva z rozhovoru s řiditelem marketingu pro čokoládu z Kraft Foodsa z vlastního výskumu. Výskum je založený na dotazníku, který je určen …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of the impact of advertising on children. The first part of the thesis presents teoretical beckground of this subject as are terms as marketing, advertising and children. The reader is also reffered to the issue because of already completed studies. Practical part contains of the interview with director marketing of chocolate CZ/SK from Kraft Foods and of …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problematike vplyvu reklamy na deti. V prvej časti práce je bližšie predstavené teoretické zázemie tejto témy ako sú pojmy marketing, reklama a deti. Tiež je čitateľ uvedený do problematiky vďaka už uskutočneným štúdiám. Praktická časť pozostáva z rozhovoru s riaditeľom marketingu čokolády z Kraft Foods a z vlastného výskumu. Výskum je založený na dotazníku, ktorý je určený …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Radek Tahal
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36016