Bc. Sanaa Nabil Ali

Bakalářská práce

The use and impact of advertising in social campaigns

The use and impact of advertising in social campaigns
Anotace:
Tato práce sa bude zaoberat koncepcii genderových a sociálních stereotypů vyvinutých ve feministické revoluci a rozebírá jejich hodnotu pro syntézu nedávného historického výzkumu v mužskosti a ženách. Vzhledem k tomu se zhodnotí literatura o vzhledu žen, které bojují přes hřbitovy, se zaměřením na rozdíly v sociální třídě v pracovním prostředí, rodinné strategie, sexualitu, násilí, profesionalitu a …více
Abstract:
This paper will discuss the concepts of gender and social stereotypes as developed in feminist revolution and deliberates their value for synthesizing recent historical research in masculinity and women. As this will review the literature on the appearance, of women struggles through the cemeteries. focusing on social class differences in work environment, family strategies, sexuality, violence, professionalism …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication