Oksana Ginailo

Master's thesis

Člověk jako klíčový faktor kvality vývoje firmy.

Human as a key factor in the quality of company development
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve společnosti Amazon. Konkrétně specifiky náboru a výběru pracovníků na pracovní pozice. Cílem práce je charakterizovat člověka jako důležitý faktor vývoje společnosti Amazon. Teoretická část popisuje aspekty řízení lidských zdrojů: management, leadership, kompetence, kvalifikace a způsobilost k práci, motivace pracovníků, mezilidské vztahy na pracovišti …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on management of human resources at Amazon company. Precisely, on detailed recruitment process and employee selection. The aim of thesis is to characterize an individual as an important factor of the company‘s development. The theoretical part describes aspects of human resources management: management, leadership, competencies, qualifications and work competences, motivation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní