Mgr. et Mgr. Kamila KŘÍŽOVÁ

Master's thesis

Technika vitráže v současném umění a její reflexe ve výtvarně pedagogickém projektu.

The technique of stained glass in contemporary art and its reflection in art education project.
Anotácia:
V diplomové práci se autorka zabývá výtvarným objektem, který vytvořila, a zároveň pedagogickou praxí ve speciálním školství, ve vzájemné souvislosti. První část práce je věnována vlastní tvorbě a spojitostem s díly jiných umělců, která měla vliv na celkovou podobu celého výsledného objektu. Autorka zde věnuje vzniku výtvarného objektu a vlivu na jeho genezi a motivu dítěte ve výtvarném umění. Také …viac
Abstract:
In her diploma thesis, the author deals with the art object she created and at the same time with pedagogical practice in special education, in mutual connection. The first part of the thesis is devoted to his own work and connections with the works of other artists, which had an influence on the overall appearance of the entire resulting object. The author devotes here to the creation of an art object …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Kamila. Technika vitráže v současném umění a její reflexe ve výtvarně pedagogickém projektu.. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta