Jana SOUČKOVÁ

Bakalářská práce

Pracovní listy pro rozvoj předmatematických představ předškoláka

Workshiits for the development of pre-mathematical ideas of a preschooler
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pracovními listy pro rozvoj předmatematických představ předškoláka. Pracovní listy jsou úspěšným didaktickým prostředkem, ať už je chápeme jako formu vyučovací metody, či jako praktický materiálně didaktický prostředek. Jejich využívání při práci s dětmi pak může výrazně napomoci k dosažení výchovně vzdělávacích cílů v oblasti předmatematických představ. V teoretické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with work sheets for development of pre-mathematical ideas of a preschooler. Work sheets are a didactical device both understood to be a form of an educational method and a practical material-didactic device. Their usage during working with children may significantly help to reach educational aims in the sphere of pre-mathematical ideas. In the theoretical part the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
Zveřejnit od: 19. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČKOVÁ, Jana. Pracovní listy pro rozvoj předmatematických představ předškoláka. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy