Veronika Husová

Master's thesis

Role mateřského jazyka v koncepci komunikativní didaktiky a možnosti její realizace při výuce německého a anglického jazyka na základních školách v ČR

Role of a mother tongue in the communicative approach and possibilities of its implementation in German and English language lessons in the first part of secondary education in the Czech Republic.
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje roli mateřského jazyka při učení se cizích jazyků na základě současné didaktiky cizích jazyků. Její rozsah je definován výukou cizích jazyků na druhém stupni českých základních škol (odpovídá německému Sekundarstufe I). Teoretická část uvádí návrhy k užití mateřštiny v rámci koncepce komunikativní didaktiky. Klíčovým je potom názor, že by při výuce cizích jazyků měl být věnován …viac
Abstract:
Die Arbeit widmet sich der Rolle der Muttersprache im Fremdsprachenerwerb und in der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik. Sie ist auf den Bereich des Fremdsprachenunterrichts in der zweiten Stufe der tschechischen Grundschulen (was dem Sekundarstufe I entspricht) begrenzt. Die Empfehlungen werden angeführt, wie man im Fremdsprachenunterricht in der Konzeption der kommunikativen Didaktik mit der Muttersprache …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM661

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedúci: Marie Müllerová
  • Oponent: Jitka Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv