Markéta KOMÁRKOVÁ

Bachelor's thesis

Léčba drogové závislosti v terapeutické komunitě

Treatment of addiction in therapeutical community
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o léčbě závislostí v prostředí terapeutické komunity. První kapitola rozebírá pojem drogy, závislost a terapeutická komunita. Pro lepší představu a úvod do problematiky. Ve druhé kapitole se podrobněji věnuji historii terapeutických komunit pro drogově závislé ve světě,ale i v České republice. Druhá kapitola se také zabývá podrobněji dvěma základními typy komunit. Stěžejní …viac
Abstract:
The bachelor's thesis is concerned on treating of addiction in therapeutical comunity. The first chapter is concerned on the theme of drogs, addiction and therapeuthical comunity, for better imagination and introduction. In the second chapter, I focused more detaily on the history of therapeutical comunities for drog's addicts in the world, but also in the Czech Republic. Second chapter is also concerned …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zverejniť od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÁRKOVÁ, Markéta. Léčba drogové závislosti v terapeutické komunitě. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta