Tereza Mašitová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rizikové chování a informovanost injekčních uživatelů drog, klientů kontaktního centra SANANIM

Anotácia:
Práce pojednává o rizikovém chování a informovanosti injekčních uživatelů drog, klientů kontaktního centra SANANIM. Čtenáři nejprve sděluje základní znalosti ze světa drog a závislostí, seznamuje je s možnými riziky užívání drog, s prevencí, s přístupem Harm Reduction a s Kontaktním centrem SANANIM. První hypotézou této práce je, že klienti, kteří chodí do kontaktního centra dlouhodobě a pravidelně …viac
Abstract:
My work discusses risky behaviour and awareness of risks among injecting drug users, SANANIM contact center´s clients. Readers are introduced to basic facts from the world of drugs and addictions. The work summarizes risks of using drugs, talks about drug prevention, approach "Harm Reduction" and Contact center SANANIM. First hypothesis of this work is that clients who visit the contact center repeatedly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2012
  • Vedúci: Mgr. Martin Jelínek
  • Oponent: Mgr. Ondřej Červinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická