Bc. Veronika Jelínková

Bakalářská práce

Rozvoj Blanenska prostřednictvím fondů Evropské unie – soubor rozhovorů pro týdeník Týden u nás

Development of Blanensko using European Union funds – a collection of interviews for weekly Tyden u nas
Anotace:
Bakalářská práce se teoreticky i prakticky věnuje využívání fondů Evropské unie na Blanensku a žurnalistickému žánru rozhovor. Cílem práce je definovat pravidla pro žurnalistický žánr rozhovor a vymezit téma fondů Evropské unie a vytvořit publicistické rozhovory pro týdeník Týden u nás s lidmi, kteří s využíváním fondů EU mají zkušenosti a následně je reflektovat. Teoretická část popisuje za pomoci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with using of European Union funds in Blansko district and the journalistic genre interview. The aim of the thesis is to define the rules for the journalistic genre interview and to define the theme of European Union funds and to create journalistic interviews for the Weekly Tyden u nas with people who have experience with EU funds and subsequently reflect on interviews. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií