Kamila LOŽANOVÁ

Bachelor's thesis

Preference rodiček k osobě porodníka (lékař vs. porodní asistentka) - srovnání přání prvorodiček a vícerodiček

Preference of pregnant women to the obstetrician (doctor vs. midwife) - comparison of wishes of primiparous and multiparous
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na preference rodiček k osobě porodníka. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda ženy chtějí rodit pouze s porodní asistentkou anebo s porodní asistentkou i lékařem a porovnat přání mezi prvorodičkami a vícerodičkami. Teoretická část se zaměřuje na historii porodnictví, historii porodnictví v Čechách, významné porodní báby v historii, porod, péči porodní asistentky o ženu …viac
Abstract:
The Bachelor's thesis is focused on the preferences of expectant mothers regarding the obstetrician. The main goal of the thesis was to find out whether women want to give birth only with the assistance of a midwife or with a midwife and a doctor and to compare the wishes of primiparas and multiparas. The theoretical part focuses on the history of obstetrics, the history of obstetrics in the Czech …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOŽANOVÁ, Kamila. Preference rodiček k osobě porodníka (lékař vs. porodní asistentka) - srovnání přání prvorodiček a vícerodiček. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií