MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Disertační práce

Analýza ST úseku fetálního EKG v intrapartální diagnostice hypoxie plodu u rizikových gravidit

ST waveform analysis of fetal ECG in intrapartal diagnostic of fetal hypoxia in case of risk pregnancies
Anotace:
ST analýza fetálního EKG (STAN) má u předčasných porodů a rizikových těhotenství podobné výsledky jako dosavadní způsoby monitorování pomocí KTG a IFPO. STAN nesnižuje výskyt císařských řezů a je vhodný ke kontinuálnímu intrapartálnímu monitorování rizikových a patologických gravidit.
Abstract:
ST analysis of fetal ECG has similar results in cases of premature deliveries and risk pregnancies as the existing ways of monitoring the CTG and IFPO. The usage of STAN does not reduce the incidence of cesarean sections, it is suitable to a continuous intrapartal monitoring of risk and pathological pregnancies.
 

Klíčová slova

STAN hypoxia fetal ECG pregnancy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2007
  • Vedoucí: doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Gynekologie a porodnictví

Práce na příbuzné téma