Mgr. Jarmila Brhelová

Bachelor's thesis

Hledání domova. Soubor rozhovorů a story o lidech spojených s problematikou náhradní rodinné péče pro Hodonínský deník Rovnost

Seeking home. The set of interviews and stories about people participating in substitute family care for Hodonínský deník Rovnost
Abstract:
Tato tvůrčí bakalářská práce se zabývá tématem náhradní rodinné péče. Cílem práce je popsat story a rozhovor v Hodonínském deníku Rovnost a podle zjištěných pravidel vytvořit soubor tematických story a rozhovorů určený pro toto médium. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, empirické a tvůrčí. V teoretické části autorka charakterizuje žurnalistické žánry rozhovor a story tak, jak je na ně nahlíženo …more
Abstract:
This creative bachelor thesis deals with the topic of substitute family care. The aim of this thesis is to describe stories and interviews in Hodonínský deník Rovnost and to create a set of stories and interviews according to rules valid for this medium. The thesis consists of three parts – theoretical, empirical and creative. In the theoretical part author defines the journalistic genre story, as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií