Bc. Lukáš SEDLÁČEK

Diplomová práce

Metoda generalizace

Method of Generalization
Anotace:
Práce se zabývá procesem a konceptem generalizace. Pokouší se analyzovat tento termín a představit generalizaci jako charakteristickou metodu evropské vědy. Téma je studováno z pohledu informatiky a filosofie a metodologie vědy. Závěrečná část se pak zabývá srovnáním obou přístupů a nalezením jejich shod a rozdílů.
Abstract:
This thesis deals with a process and a concept of generalization. It tries to analyze this term and introduce generalization as a characteristic method of European science. The subject is studied from an information science and from a philosophy and methodology of science point of view. Afterwards, these two views are compared and their similarities and differences are offered.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČEK, Lukáš. Metoda generalizace. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická