Bc. Mária Tömösváryová

Diplomová práce

Educational Programs for African American Communities and Their Feasibility as Models for Romani Education in Slovakia

Educational Programs for African American Communities and Their Feasibility as Models for Romani Education in Slovakia
Anotace:
Ťažiskom tejto diplomovej práce je hľadanie súvislostí medzi sociálnym vylúčením Afroameričanov zo vzdelávacieho systému v Spojených štátoch amerických a Rómov žijúcich na Slovensku. Práca je zameraná na historický vývoj etnickej diskriminácie týchto dvoch skupín, hľadanie spoločných psychologických faktorov a následných dôsledkov ich spoločenského vylúčenia. Záverečná časť je venovaná komplexným vzdelávacím …více
Abstract:
The main part of this diploma thesis is devoted to finding parallels between the social exclusion of the African Americans in the United States of America and the Roma living in Slovakia. The work concentrates on the historical development of ethnic discrimination of the two groups, researching common psychological aspects and the consequences of the social exclusion. The final part is introducing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy