Kristina Švábová

Master's thesis

Historie a vývoj australské hudby do sou časnosti Historie a vývoj australské hudby do sou častnosti

The History and development of Australian music to the present day

Abstract:
Vznik Australské hudby do současnosti v oblasti aboriginálské kultury k dnešním žijícím evropským emigrantů.
Abstract:
The creation of Australian music to the present day consisting of the Aboriginal culture to the present living European migrants.
 

Keywords

Austrálie

Keywords

dějiny hudby
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Milan ZELENKA
  • Reader: Štěpán RAK

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna