Bc. Hana Abidi

Diplomová práce

Firemní kultura nadnárodní společnosti a proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Corporate culture of multinational company and the education and employee development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi firemní kulturou a vzděláváním zaměstnanců v nadnárodní společnosti. Teoretická část vymezuje obecné zákonitosti firemní kultury a popisuje problematiku střetávání národní a firemní kultury v nadnárodních společnostech. Přibližuje proces tvorby firemního vzdělávání a zvláště zdůrazňuje jeho vliv na úroveň firemní kultury. Praktická část se věnuje souvislosti mezi …více
Abstract:
This thesis deals with the relations between corporate culture and education of employees in multinational companies. The theoretical part defines the general patterns of the corporate culture and describes the problem of collisions of national and corporate culture in multinational companies. It approximates the process of creation of corporate training and particularly emphasizes the impact of corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní