Theses 

Historie a vývoj australské hudby do sou časnosti Historie a vývoj australské hudby do sou častnosti – Kristina Švábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristina Švábová

Diplomová práce

Historie a vývoj australské hudby do sou časnosti Historie a vývoj australské hudby do sou častnosti

The History and development of Australian music to the present day

Anotace: Vznik Australské hudby do současnosti v oblasti aboriginálské kultury k dnešním žijícím evropským emigrantů.

Abstract: The creation of Australian music to the present day consisting of the Aboriginal culture to the present living European migrants.

Klíčová slova: Austrálie

Klíčová slova: kultura a společnost

Klíčová slova: dějiny hudby

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Milan ZELENKA
  • Oponent: Štěpán RAK

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 11:20, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz