Daniela ŽATKOVÁ

Diplomová práce

Koordinace dlouhodobé péče pro klienty po polytraumatu

Coordination of long term care for clients after polytrauma
Anotace:
Tato diplomová práce na téma koordinovaná rehabilitace pro klienty po polytrauma se zabývá vymezením pojmu polytrauma, jeho příčinami a vlastnostmi z orgánového pohledu, a také nejčastějšími urgentními stavy, které jsou typické pro danou problematiku polytrauma. Dále tato práce obsahuje poznatky z intenzivní a dlouhodobé péče, které se vztahují opět k polytrauma. Součástí práce je také multidisciplinární …více
Abstract:
This thesis on the topic of coordinated rehabilitation for clients after polytrauma, deals with a determination of polytrauma, its causes and characteristics of the organ of view, and also the most common urgent problems that are typical for the problems of polytrauma. The work also includes are findings from an intensive and long-term care, which relate also polytrauma.The work also includes a multidisciplinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽATKOVÁ, Daniela. Koordinace dlouhodobé péče pro klienty po polytraumatu. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií