Eliška Orlická

Bachelor's thesis

Title of the thesis: Are financial aid packages an appropriate solution of European debt crisis? -- German Case study

Are financial aid packages an appropriate solution of European debt crisis? - German Case study
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá dopady udílení finančních injekcí na ceny německých dluhopisů s ohledem na členství Německa v Eurozóně. Soustředí se na roli Německa v mezinárodním financování a na dopady, které tato činnost může mít na chování investorů. Německo jako nejvýznamnější sponzor záchranných balíčků nese velkou část nákladů s tím spojených, což ovlivňuje vnímání investičního rizika na dluhopisových …more
Abstract:
The thesis investigates the effects of bailout approval on German bond market prices with respect to its membership in the Euro Area. It focuses on Germany's role in international financing and the influences of this activity on domestic investors' behavior. Germany as the biggest provider of ,,aid packages" have to bear a large amount of costs due to this fact and bond markets reflect higher …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 2014
  • Supervisor: Helena Chytilová
  • Reader: Miroslav Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34726

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie