Bc. Radek Šiller

Diplomová práce

Evropský dluhopisový trh

European bond market
Anotace:
Diplomová práce charakterizuje cenné papíry se zaměřením na dluhopisy. Nejprve kategorizuje dluhopisy z několika pohledů, upozorňuje na rizika, která souvisí s dluhopisy, a dále se věnuje popsání evropského dluhopisového trhu. Součástí práce jsou i faktory, které ovlivňují trh dluhopisů včetně vlivu Evropské Centrální Banky a v neposlední řadě také práce hodnotí vývoj výnosu 10letých státních dluhopisů …více
Abstract:
This thesis describes securities with a focus on bonds. First categorizes bonds from several perspectives, highlights the risk associated with bonds and goes on to describe a European bond market. In the thesis there are also factors that affect the bond market, including the impact of the European Central Bank and, last but not least, the thesis evaluates the development of 10-year government bond …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní