Theses 

Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain. – Bc. Vladimír Marek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimír Marek

Bachelor's thesis

Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain.

Basic programming of CNC machines - Heidenhain programming system.

Abstract: Anotace Cílem bakalářské práce je vytvořit výukový text, pro výuku programování a seřízení CNC frézovacího stroje vybaveného systémem Haidenhain. Teoretická část má za cíl zpracovat poznatky z prostudovaných zdrojů a provézt výběr nejvhodnějších vyučovacích metod pro praktickou výuku výše uvedeného tématu. Dílčím cílem mé závěrečné práce je zhodnotit a ověřit naplnění výukových cílů, vybranými vyučovacími metodami. Bude vyhodnocen průzkum zaměstnanosti absolventů SPV Velká Bíteš po vyučení a jejich uplatnění na trhu práce a zájem studentů o programování.

Abstract: Annotation The aim of this work is to create an educational text for teaching programming and setting CNC milling machine fitted with a Haidenhain. The theoretical part aims to process information from studied sources and to perform a selection of the most appropriate teaching methods for the practical teaching of the above mentioned topic. A partial aim of my thesis is to evaluate and verify the fulfillment of educational goals, using selected teaching methods. There will be an evaluation of SPV Velka Bites graduate employment survey after graduation and enforcement in the labor market and student interest in programming.

Keywords: Klíčová slova Vyučovací metoda, obrábění, praktické vyučování, žák, učitel, motivace, aktivizující metody, CNC frézka, program, panel, korekce, nástroj, obrys, posuv, podprogram.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 05:13, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz