Bc. Daniela ROMÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Integrace dětí se smyslovými vadami do výuky na základní škole

Integration of children with sensory impairments in teaching at elementary school
Anotácia:
Práce se zabývá tématem vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.Zkoumá problematiku sluchového a zrakového postižení. Definuje příčiny, podmínky a průběh vzdělávání dětí na základních školách a na školách speciálních. Hledá klady a zápory integrace. Druhá část je věnována popisu několika rodin, které mají zkušenosti s výchovou dítěte se zrakovým nebo sluchovým postižením.
Abstract:
The work deals with the education of children with special educational needs. It examines the problems of hearing and visual impairment. Defines the causes, the conditions and the course of education for children in primary schools and special schools. Finding the pros and cons of integration. The second part is devoted to description of several families who have experience with raising a child with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013
Zverejniť od: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
 • Vedúci: Doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROMÁNKOVÁ, Daniela. Integrace dětí se smyslovými vadami do výuky na základní škole. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 3iozx1 3iozx1/2
10. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.