Bc. Marta Valešová

Diplomová práce

Analýza akvizice základní knihovny

Basic library acquisitions analysis
Anotace:
Práce se zabývá analýzou efektivity akvizice dvou městských knihoven se srovnatelnými předem stanovenými kritérii v časovém horizontu let 2010-2015. Teoretická část ukazuje postavení knihoven v neziskovém sektoru se všemi souvisejícími aspekty rozpočtových organizací dotovaných z financí územní samosprávy. Důraz je kladen na využívání finančních toků plynoucích z obecního rozpočtu, poskytovaných knihovnám …více
Abstract:
The diploma thesis is analysing the effectiveness of the acquisition in two city libraries according to appointed criterions during the years 2010-2015. The theoretical part defines the position of the libraries in non profit sector with all the aspects of subsidary organizations subsidized by territorial self government. The aim is focused on use of public financing of these two libraries providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Marie Šedá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví