Bc. Barbora Pekáčová

Diplomová práce

Vybrané přípravy na vučovací hodiny 8. ročníku chemie pro učitele ZŠ

Selected preparation for chemistry lessons for eighth grade elementary school teachers
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zpracování příprav na výuku vybraných témat učiva chemie druhého pololetí 8. ročníku základních škol. Práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, praktickou a výzkumnou. V teoretické části je podrobně zpracována osnova vytvářených příprav. Obsahuje zpracování formálních náležitostí učiva s následujícím detailním scénářem výuky. V praktické části jsou zpracovány …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the processing of preparations for teaching selected topics of chemistry of second semester of the 8th grade of primary school. The thesis is divided into three parts, theoretical, practical and the research. In theoretical part, there is the introduction of preparation developed in detail. It contains the processing of formalities of curriculum in the scenario of teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta