Veronika Řezníčková

Bakalářská práce

Analýza péče o zaměstnance společnosti Zepris s.r.o.

Analysis of employee care in the company Zepris s.r.o.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav systému péče o zaměstnance ve společnosti Zepris s.r.o., identifikovat jeho přednosti a nedostatky a následně navrhnout vylepšení pro tuto společnost. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, které se zabývají problematikou péče o zaměstnance. Dále je tato část věnována vzdělávání zaměstnanců a zaměstnaneckým výhodám. V praktické části jsou využity …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze a current system of employee care in the company Zepris s.r.o., to identify the strengths and weaknesses and to propose some improvements for the company. In the theoretical part, the concepts related to the issue of employee care are defined. Furthermore, this part is devoted to employee training and employee benefits. In the practical part, these findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: David Šmíd
  • Oponent: Kateřina Legnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80046