Mgr. Marika Lažková

Master's thesis

Tvořivost studentů oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy

Creativity of primary school teaching students
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit úroveň tvořivosti studentů oboru „Učitelství pro 1. stupeň základní školy“ a vytvořit implicitní teorii tvořivosti těchto studentů učitelství. V teoretické části této práce jsme se zabývali každodenní tvořivostí a tvořivostí ve školní prostředí, kde jsme pojednali témata pedagogická tvořivost, tvořivý učitel, tvořivý žák a tvořivé vyučování. Potom jsme si shrnuli …more
Abstract:
This thesis objective is to determine the level of "Master of Primary Education" students creativity and to construct an implicit theory of these students creativity. The theoretical part of this thesis deals with everyday creativity and school environment creativity where we mostly focus on pedagogical creativity, creative teacher, creative pupil and and creative method of teaching. Finally we summarize …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta