Mgr. Barbora Látalová

Bakalářská práce

Rozvoj tvořivoti žáků ve výuce praktického vyučování oboru Reprodukční grafik pro média

The development of creativity of students during the practical lessons in the field Reproductive Graphic Designer for Media
Anotace:
Bakalářská práce „Rozvoj tvořivosti žáků ve výuce praktického vyučování oboru Reprodukční grafik pro média“ pojednává o teorii kreativity a metodách tvořivé výuky. Rozebrána je osobnost učitele a ostatní činitelé tvůrčí činnosti, jako je motivace žáků a příznivé klima ve výuce. Teoretická část je zpracována na základě dostupné literatury. Praktická část se zaměřuje na koncepci tvořivého vyučování a …více
Abstract:
The bachelor thesis „The development of creativity of students during the practical lessons in the field Reproduction Graphic Designer for Media“ deals with the theory of creativity and the methods of creative teaching. It analyzes the personality of a teacher and other factors of creative activity, such as motivation of the students and favorable environment in teaching. The theoretical part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta