MgA. Klára Traplová

Diplomová práce

Vnitřní a vnější krajina

Internal and External Landscape
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu vnitřních a vnějších krajin. Teoretická část představuje tvorbu umělců, kteří čerpají ze své fantazie, vlastních světů a imaginace. Zároveň také zahrnuje umělce, kteří do svých prací zasazují drahokamy, a krátce nahlíží do historie vkládání drahých kamenů do uměleckých děl obecně. V praktické části seznamuje s tvorbou dětí z laboratorní školy Labyrinth a s malbami …více
Abstract:
The thesis focuses on the creation of external and internal landscapes. The theoretical part represents the works of artists who fantasy, mind worlds and imagination are source of their art. At the same time, it includes artists who put gems into their works, and it presents very short history of precious stones in art. The practical part focuses on art works made by children of Laboratory school Labyrinth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta