Mgr. Jan HEIDER

Bakalářská práce

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.

Practice of daily-attendance students of Social work from the point of institutions providing practice.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou praxí studentů oboru Sociální práce. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivá dilemata sociální práce, kompetence pro výkon sociální práce. Pozornost je dále zaměřena na osobnost sociálního pracovníka a klienta, komunikaci v poradenském procese a odbornou praxi. Cílem praktické části práce bylo popsat standardy výuky praxe studentů a zjistit úroveň jejich …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of practice of daily-attendace students of Social work. In the theoretical part are described separate dilemmas of Social work, Social work competency. Consideration is focused on personality of Social worker and client, communication in counselling process and professional practice. The main objektive of the practical part was to descripe the standarts of students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEIDER, Jan. Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická