Karolína BISOVÁ

Bakalářská práce

Identifikace motivačních faktorů vedoucích studenty kombinované a prezenční formy studia ke studiu sociální práce

Identification of motivation factors that lead full-time and part-time students to study social work
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku motivace ke studiu oboru Sociální politika a sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem. V této práci je popsaná motivace, sociální práce, studium sociální práce na FSE UJEP, dále je zde popsána pracovní náplň sociálního pracovníka a psychická úskalí související s tímto oborem. Pro dosažení stanoveného cíle byl použit dotazník v elektronické formě, který byl …více
Abstract:
This bachelor's thesis tackles the issue of motivation to study the Social politics and social work field at FSE UJEP in Ústí nad Labem. Motivation, social work and study of social work at FSE UJEP are described in the writing. Also, the workload of a social worker is discribed there as well as psychological peril connected to this branch. To reach the set goal, a virtual questionaire, which was distributed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BISOVÁ, Karolína. Identifikace motivačních faktorů vedoucích studenty kombinované a prezenční formy studia ke studiu sociální práce. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce