Monika BABUŠÁKOVÁ

Diplomová práce

Činnost státního zastupitelství v České republice a porovnání s jinými zeměmi

Activities of the Public Prosecutor´s Office in the Czech Republic and comparison with other countries
Anotace:
Tématem diplomové práce je popsání činnosti státního zastupitelství v České republice a jeho porovnání s vybranými státy světa. Práce popisuje soustavu, činnost a správu státního zastupitelství v ČR, včetně jeho pravomocí během jednotlivých stádií trestního řízení. Rovněž je činnost českého státního zastupitelství porovnávána s činností státních zastupitelství ve státech jako Francie, Itálie, Polsko …více
Abstract:
The topic of this thesis is to describe the activities of the public prosecutor's office in the Czech Republic and its comparison with selected countries of the world. The thesis describes the system, activities and administration of the public prosecutor's office in the Czech Republic, including its powers during the various stages of criminal proceedings. The activities of the Czech prosecutor's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABUŠÁKOVÁ, Monika. Činnost státního zastupitelství v České republice a porovnání s jinými zeměmi. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/