Ivana Paršová

Bakalářská práce

Analýza vnímání sportovních značek

Perception Analysis of Sports Brands
Anotace:
Predložená práca prezentuje analýzu vnímania športových značiek na slovenskom a českom trhu. Cieľom práce je zistiť vnímanie športových značiek a ich atribútov ako je názov značky, slogan a logo, ktoré sú spájané s danou značkou, konkrétne so značkami: Nike, Adidas a Reebok. Praktická časť obsahuje marketingový výskum postavený na on-line dopytovaní, na základe ktorého bola prevedená a vyhodnotená …více
Abstract:
This final thesis presents the analysis of perception of the sport brands on the Slovak and Czech market. The aim of the thesis is to identify consumers perception of the sport brands and their attributes such as brand name, slogan and logo, which are connected with chosen brands, specifically Nike, Adidas and Reebok. Practical part of the thesis deals with the results of the marketing research. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Valečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Práce na příbuzné téma