Bc. Petr Sklenář

Diplomová práce

Evropská měnová unie - vývoj, současnost, výhled

European Monetary Union - Development, Present and Future
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat a zmapovat historii, současnost a předpokládaný vývoj Evropské měnové unie. Práce obsahuje popis vývoje Evropské měnové unie od jejího prvopočátku, jsou v ní definovány různé cíle, snahy a problémy jednotlivých členských států zavádějících Evropskou měnivou unii (EMU). Jedna z kapitol je věnována vývoji Evropské měnové unie v souvislosti s Českou republikou, včetně …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to describe and to map the history, the present and the expected future development of the European Monetary Union. This thesis includes the description of the development the European Monetary Union from its beginning there are defined different goals, efforts and problems of individual member states establishing European Monetary Union. One of the chapter is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS