Bc. Tomáš Valenta

Bakalářská práce

Návrh standardů kvality pro integrované dopravní systémy

Draft of quality standards for integrated transport systems
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje standardům kvality pro integrované dopravní systémy v ČR. V první části byla provedena stručná analýza současného stavu integrovaných dopravních systémů a legislativy pro stanovení standardů kvality. Následně byly sestaveny a vyhodnoceny standardy kvality. Tyto standardy kvality by se měly stát součástí výběrových řízení na dopravce.
Abstract:
This Bachelor work deals about quality standards for integrated transport systems in the Czech Republic. In the first part there is short analysis of present situation of integrated transport systems. There is also legislation for determination of quality standards. Then quality standards were compiled and evaluated. These quality standards should become part of selection on carriers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valenta, Tomáš. Návrh standardů kvality pro integrované dopravní systémy. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů