Mgr. Jan Koník

Bakalářská práce

Lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu a jejich aplikace

Linear differential equations of 1st and 2nd order and their applications
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu a jejich aplikace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je uvedena základní teorie týkající se lineárních rovnic 1. řádu, postupy řešení těchto rovnic a několik příkladů. Druhá kapitola zahrnuje fyzikální aplikace rovnic 1. řádu, jako je radioaktivní rozpad, míchání roztoku či teplota objektu, a dále také ekonomickou …více
Abstract:
The theme of this bachelor work is linear differential equations of the first and the second order and their applications. The work is divided into four chapters. In the first chapter, the basic theory concerning the linear equations of the first order, solution techniques of these equations and a few examples are presented. The second chapter contains physical applications of equations of the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta