Jana CHALOUPKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv hodnocení zaměstnanců na jejich pracovní výkon

Impact of staff appraisals on their work performance
Anotace:
Tato práce zkoumá vliv hodnocení zaměstnanců na pracovní výkon. Její teoretická část je zaměřena na dosavadní odborné poznatky sociologie a psychologie práce, sociologie organizace, které souvisejí s hodnocením zaměstnanců, s řízením lidských zdrojů a s organizací jako sociálním prostředím. Praktická část je realizována prostřednictvím dotazníkového šetření v konkrétní organizaci. Dotazník má za cíl …více
Abstract:
This thesis examines the impact of staff appraisal on work performance. Its theoretical part is focused on the existing knowledge of sociology and psychology of work, sociology of the organization, which are connected with the evaluation of employees, management of human resources and organizations as social space. The practical part is realized through a questionnaire survey in a concrete organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALOUPKOVÁ, Jana. Vliv hodnocení zaměstnanců na jejich pracovní výkon. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie