Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Disertační práce

Case formulation quality and style characteristics among integrative psychotherapy trainees

Case formulation quality and style characteristics among integrative psychotherapy trainees
Anotace:
Disertační práce má dva cíle: (1) prozkoumání charakteristik psychoterapeutické formulace případu, se kterými se učí pracovat studenti v průběhu psychoterapeutického výcviku; (2) prozkoumání, které charakteristiky formulace případu mohou být součástí osobních preferencí a tendencí studentů spíše než nabývaných kompetencí. První cíl práce se zaměřuje na znaky kvality formulace případu, druhý na součásti …více
Abstract:
The purpose of this thesis is (a) to explore the characteristics of case formulation that psychotherapy trainees may improve during their training and (b) to explore what characteristics of case formulation may pertain to trainees’ personal preferences and tendencies rather than competencies. That is, in its first focus, the thesis explores case formulation quality markers, while in its second focus …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ladislav Timulák, PhD., MUDr. David Holub, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií