Ing. Ngoc Vu Hong

Diplomová práce

Towards circular economy: analysis on how enterprises influence consumers through electronic marketing communications

Towards circular economy: analysis on how enterprises influence consumers through electronic marketing communications
Anotace:
Studie ukázaly, že oběhové hospodářství (CE) může především změnit způsob jakým vytváříme a spotřebováváme zboží, vyžadující změny a inovace, zejména od podniků - které jsou hlavním faktorem při navrhování opakovaně využitelných výrobků a utváření spotřebitelských návyků. Ačkoli se o CE vášnivě diskutuje na akademické, vládní i podnikatelské úrovni, pro spotřebitele je koncepce CE relativně nová. Cílem …více
Abstract:
Studies have shown that circular economy (CE) can primarily change the way we create and consume things, calling for actions and innovations, especially from businesses – which are the primary factor in designing circular products and shaping consumption habits. Although CE is heatedly discussed at academic, governmental, and business levels, CE is relatively new to consumers. This paper aimed at answering …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: M.Sc. Jessica Omieye Amiesimaka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta